Uw consult

Om het gesprek met de dokter zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verstandig vooraf goed op een rij te zetten wat uw klachten zijn en wat u precies met de dokter wilt bespreken. Door uw gesprek met uw huisarts voor te bereiden, kunt u uw huisarts een goed beeld van uw klachten geven en kan hij u optimaal behandelen.

Leest u de volgende vragen door om uw huisarts zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
• Wat uw klacht precies inhoudt en wat u van hem of haar verwacht
• Wat is uw klacht/zijn uw klachten waarvoor u de dokter bezoekt?
• Wanneer is uw klacht begonnen?
• Wat verergert of vermindert de klacht?
• Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
• Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
• Heeft u medicijnen voor uw klacht gebruikt?
• Welke medicijnen gebruikt u: voor deze klacht, maar ook eventuele andere klachten?

Kleine medische handelingen, onderzoeken en controles

In verband met de toenemende drukte in de praktijk zal de assistente u vaker vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van de huisartsen beter te plannen. Wanneer u het bezwaarlijk vindt om uw klacht aan de assistente mede te delen, kunt u dit kenbaar maken. In sommige gevallen kan de assistente u direct helpen, of een afspraak maken op haar eigen spreekuur of het spreekuur van de praktijkondersteuner.

De assistente en praktijkondersteuner heeft, net als uw huisarts, een beroepsgeheim. Onze assistentes geven adviezen over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. Bij het telefonisch contact met u streven zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven.

U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:
• Bloeddrukcontrole
• Uitstrijkje in kader van bevolkingsonderzoek
• Urineonderzoek
• Injecties

Op reis

Voor veel reisbestemmingen worden vaccinaties en/of medicijnen geadviseerd, soms is vaccinatie zelfs verplicht. Laat u dus tijdig (minstens 4 – 6 weken voor vertrek) informeren over het land waar u naar toe reist.

Wanneer u informatie over vaccinaties en reisadviezen wilt hebben, kunt u contact opnemen met:  www.thuisvaccinatie.nl

Medische keuring

Op verzoek van verzekeraars, CBR of andere instanties dient vaak een keuring  plaats te vinden. Deze keuringen horen niet tot de reguliere zorg van uw huisarts.

Dit geldt oa voor:
• Rijbewijskeuringen
• Verzekeringskeuringen
• Sportkeuringen

U kunt zich hiervoor wenden tot een andere huisarts uit de regio.