Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Bij spoedeisende problemen tijdens de praktijkuren belt u direct ons
spoednummer: 0164 – 615 928. Het is belangrijk dat dit nummer niet gebruikt wordt voor niet-spoedeisende zaken. We willen voorkomen dat mensen die dringend hulp nodig hebben, ons niet kunnen bereiken.

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u de Huisartsenpost: 0164 – 273 855. De Huisartsenpost is gevestigd in Bergen op Zoom.