Inzage dossier

U heeft inzage in uw medisch dossier via mijngezondheid.net. Hiervoor heeft u uw DigiD gegevens nodig. U kunt hier ook uitslagen zien zoals de resultaten van uw bloedonderzoek.